Widok dostępny

 

 

Autorka Klaudia Kot

Promotor dr hab. Grzegorz Biliński
Pracownia Archisfery
Katedra Obszarów Sztuki Intermediów

Stopień Dyplom licencjacki, 2019

Widok dostępny bez ograniczeń