Nadmorskie panoramy

Pomorskie panoramy. Nadmorskie krajobrazy.

Cykl panoram został zrealizowany podczas kilku wędrówek w Województwie Pomorskim nad Bałtykiem. Zestawienie prezentuje wybrane punkty/formy widzenia krajobrazu.
Każda panorama przedstawia krajobraz nadmorski w (nie)pełnej okazałości, pozostawiając niedosyt odbiorcy, chęć podróży i doświadczenie jej samemu.
Panorama to nic innego jak widok we fragmencie w kilku elementach składający się w całość.
Panorama to przede wszystkim obraz obejmujący całą widzialną przestrzeń wokół obserwatora. Zadaniem panoramy jest wytworzenie u widza wrażenia całkowitej iluzji uczestnictwa w oglądanej scenie. Taka była rola malarstwa panoramicznego, które rozwijało się głównie w XIX wieku.
Krajobraz to termin niejednoznaczny, który ujęty w formie panoramy, przedstawia określone formy widoku (nadmorskiego), różnicując tym samym określony teren.
Niegdyś rozległe i wielkoformatowe panoramy prezentowane były w specjalnie projektowanych rotundach, a ich wznoszenie odbywało się według określonych reguł. Początkowo były to drewniane budynki o szkieletowej konstrukcji. Gdy dostrzeżono ogromne zainteresowanie panoramami, do wyglądu rotund zaczęto przywiązywać większą wagę, w efekcie czego zaczęły one przypominać pałace sztuki.
Reklama